Financiële ondersteuning

koepelorganisaties

Pro deo planner ondersteunt

Koepelorganisaties

Stichting Pro Deo Planner biedt ondersteuning aan koepelorganisaties van mensen die met problemen worden geconfronteerd, zoals patiëntenverenigingen. Patiënten met ernstige (chronische) aandoeningen worden niet alleen geconfronteerd met dalende inkomsten, maar ook met stijgende kosten. Niet alleen op de korte, maar ook op de langere termijn. Ook kan een ernstige ziekte van invloed zijn op de levensverwachting en dient een plan voor nabestaanden te worden opgesteld.

Pro Deo Planner biedt thans ondersteuning aan:

  • Financieel plan bij kanker
  • Vereniging Spierziekten Nederland
  • Longfonds
  • Plusminus, vereniging voor en van mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten
  • Woningbezitters van huizen die opnieuw gefundeerd dienen te worden

Onze

Dienstverlening

Pro Deo Planner ondersteunt koepelorganisaties en hun leden met het ontwikkelen van financiële plannen, die toegesneden zijn op de uitdagingen waarvoor leden zich gesteld zien.

Naar de financiële gevolgen van een specifieke aandoening wordt door Pro Deo Planner onderzoek gedaan, waarna publicaties worden samengesteld, artikelen geschreven, lezingen gegeven en/of workshops georganiseerd. Een koepelorganisatie kan ervoor kiezen de individuele ondersteuning aan leden te faciliteren, door verwijzing naar Pro Deo Planner en/of door de financiële drempel verder te verlagen.
Een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde onafhankelijk financiële planners staat beschikbaar om uw leden te ondersteunen.

Onze

Werkwijze

Pro Deo Planner werkt volgens een beproefde aanpak, waarbij voor de betreffende koepelorganisatie een aanbod wordt uitgewerkt die optimaal aansluit bij de behoeften van leden.

Hulp inschakelen?

Indien u als koepelorganisatie overweegt gebruik te maken van Pro Deo Planner kunt u contact opnemen met info@prodeoplanner.nl of met Dick Kruijt (voorzitter) via dick@kruijtconsult.nl of 06-55168080.

Voorwaarden

Voor de dienstverlening aan koepelverenigingen wordt door Pro Deo Planners een sterk gereduceerd uurtarief gehanteerd. Neem contact op voor meer informatie.

contact opnemen

1 + 2 =