Financiële planning

Voor consumenten

Persoonlijk

Financieel overzicht

Een persoonlijk financieel plan biedt overzicht over uw geldzaken op de korte en lange termijn.
Het maken van een persoonlijk financieel plan door een gecertificeerd financieel planner kost de nodige tijd en inspanning, gemiddeld zo’n € 1500,- exclusief BTW.
Dat bedrag is niet door iedereen op te brengen.
De Stichting Pro Deo Planner zet zich in om iedereen die een financieel plan nodig heeft, maar dat niet kan betalen, van een goed financieel plan te voorzien.
Een landelijk netwerk van onafhankelijke en gecertificeerde financieel planners helpt mensen bij hun geldzaken tegen een sterk gereduceerd tarief.

Onze

Dienstverlening

Vraagstukken die aan de Pro Deo Planner voorgelegd worden zijn bijvoorbeeld de stapeling van kosten of de financiële gevolgen van verminderde inkomsten. Of de effecten van een progressieve ziekte. Ook bespreken we de hypotheek en de eigen woning, lijfrente, pensioen, het testament bij leven en na overlijden. Kortom onderwerpen die bij veel mensen vragen oproepen en die onzekerheid veroorzaken.

Onze

Werkwijze

De Pro Deo Planner werkt volgens een beproefde methodiek, waarbij van cliënten gevraagd wordt zelf een gedegen voorbereiding uit te voeren.
Pro Deo Planner stelt de online geldplannen van Nibud/Startpunt Geldzaken beschikbaar, waarmee een eerste indicatie wordt verkregen hoe vraagstukken aangepakt kunnen worden.
Daarna volgt een persoonlijk gesprek met de Pro Deo Planner.
Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de financiële situatie van de cliënt, wordt daar advies over gegeven en wordt dit in een rapport verwerkt waarin met grafieken het perspectief in de verschillende scenario’s wordt getoond. Dit rapport wordt met de cliënt uitgebreid besproken.

Netwerk gecertificeerde Pro Deo Planners

Indien u gebruik wilt maken van een Pro Deo Planner kunt u een aanvraag doen via het contactformulier of zelf een Pro Deo Planner benaderen in uw provincie.

Voorwaarden

Voor huishoudens met een inkomen en/of een vermogen lager dan € 25.000 bedragen de kosten voor een Pro Deo Planner € 295.
Voor huishoudens met een inkomen een vermogen lager dan € 50.000 bedragen de kosten voor een Pro Deo Planner € 395.
Voor huishoudens met een inkomen en een vermogen daarboven bedragen de kosten voor een Pro Deo Planner € 795.

contact opnemen

10 + 13 =